בתחנת דלק הנמצאת ברחוב ויצמן בכפר סבא אותרה דליפת תשטיפים מהולים בדלק, שמקורה ככל הנראה ממפריד דלקים, והגיעה למערכת הביוב העירונית. על פי דיווח העיריה, התקבלה חוות דעת היחידה האזורית לאיכות הסביבה כי התקלה תוקנה ויכולה לחזור לפעילות סדירה. בהמשך לאירוע זה, דרשו עירית כפר סבא והמשרד להגנת הסביבה ביצוע סקר גז קרקע ובדיקות אטימות של התשתיות התת קרקעיות בתחנה.