הקבוצה שתזכה במכרז להפרטת תעש צפויה לקבל מהמדינה 5.1-1 מיליארד שקל עבור פינוי הקרקע (שבחלקה נמצא זיהום קרקע) בה היא פועלת כיום בשרון, בניית מפעלים חדשים ברמת בקע בנגב ומעבר אליהם. כיום משמש האזור בנגב כמתחם הניסויים של החברה. הקרקע בשרון צפויה להתפנות עד 2020 ובה עתידות לקום עשרות אלפי יחידות דירות.