חברת קצא״א חידשה את הזרמת הנפט בצינור שהתבקע לפני הצי שנה וגרם לזיהום קרקע בשמורת עברונה.