ע"פ דיווח ממון – ידיעות אחרונות, בחברת אפק סבורים כי בקידוח הנפט המבוצע על ידי החברה ברמת הגולן קיים נפט נוזלי. הדבר מאשר כביכול את תיאוריית החברה לפיה במקום קיימים פצלי שמן שעברו "התכה" וניתן להפיק נפט "רגיל".
עם זאת, בשל התחייבויות החברה לוועדות התכנון ולבית המשפט, לא ניתן לבצע כעת מבחני הפקה מלאים שמטרתם הערכת איכות וכמות הנפט. ההתחייבויות ניתנו בשל חששם של ארגוני הסביבה והתושבים שניסיונות להפקת נפט עלולים לסכן את הכנרת וסביבתה ולגרום בין היתר לזיהומי קרקע ומי תהום.