סקרי גז קרקע פאסיביים מבוצעים בכדי לקבל מידע ראשוני על הנוכחות ומיקום מזהמים בקרקע ובמי התהום באתרים בהם השתחררו תרכובות נדיפות ונדיפות למחצה, כגון דלקים, ממסים וחומרי נפץ.

סקרים אלה נדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע באתרים כגון תחנות דלק לפני תחילת ביצוע סקר קרקע.

'אדמה' מבצעת בדיקות אלו באמצעות דוגמים ומעבדות אנליטיות בארה"ב, כגון Beacon ו-Gore. רשימת התרכובות הנבדקות  כוללות מגוון רחב של תרכובות נדיפות ונדיפות למחצה, תרכובות אורגניות מוכלרות (PCE, TCE ו-DCE), פחמימני דלק (BTEX, MTBE, TPH ו-PAH) וחומרי נפץ.

הבדיקות מצריכות התקנה של דוגם סופח בקידוחים צרי קוטר ( 2.5 ס"מ) ובעומק 1 מ' עד 4 מ'. הדוגמים שוהים בקרקע למשך שבועיים. עם תום תקופת הדיגום הדוגמאות נאספות ונשלחות לביצוע אנליזות מעבדתיות.

סקרי גז קרקע אקטיביים נערכים באתרים בהם קיים צורך בנתונים כמותיים של ריכוזי גזי הקרקע. הנתונים המתקבלים בסקרים מושווים לערכי סף קיימים בכדי לקבוע האם קיים זיהום גז קרקע באתר.

'אדמה' ערכה עשרות סקרי גז קרקע אקטיביים בתחנות דלק, באתרי תעשייה ומסחר ובאתרי בנייה, בהם היה חשש לחשיפה לגזי קרקע כתוצאה מזיהום שמקורו בדלקים (BTEX, MTBE ו-Naphthalene) או בממסים אורגניים (כגון TCE, PCE, DCE ו-Vinyl Chloride).

'אדמה' מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום גז קרקע אקטיבי.

סקרי גז קרקע אקטיביים מצריכים התקנה של קידוח לניטור גז קרקע, בקוטר של 2.5 ס"מ עד 5 ס"מ. ניתן להתקין קידוח מסוג זה באמצעות מכונת קידוח או באמצעות ציוד קדיחה ידני. תהליך הדיגום כולל שאיבה של גז הקרקע מהקידוח בעומק מוגדר, דגימת גזי קרקע באמצעות מיכל ייעודי (בנפח אופייני של 6 ליטר) ואנליזה של דוגמת גז הקרקע לקביעת ריכוזי תרכובות אורגניות נדיפות בשיטת TO-15 של EPA.

צוות חברת  'אדמה' ביצע  שיקום של מי תהום באמצעות תרכובות משחררות חמצן שמכילות מגנזיום פרוקסיד או סידן פרוקסיד באתרים שונים בארה"ב ובישראל. באתרים האלה, השחרור האיטי של חמצן למי התהום מעודד פירוק ביולוגי בתנאים מחמצנים של מזהמים אורגניים כגון BTEX,‏ MTBE ו-Naphthalene המצויים במוצרי דלק.

רכיבים אלה מסופקים על ידי מפיצים בארה"ב, כגון Regenesis שמשווקת חומר בשם ORC ו-PeroxyChem אשר מייצרת ומשווקת את PermeOx Ultra.

'אדמה' ביצעה שיקום קרקעות  באתרם (In Situ) באמצעות טיפול באוורור (Bio Venting) או שאיבת אדי דלק (SVE) בעשרות אתרים בישראל.

טיפול באוורור (Bio Venting) הינו טכנולוגיה המעודדת פירוק ביולוגי של תרכובות אורגניות על ידי אוורור השכבה הבלתי רוויה של תת הקרקע. טיפול באוורור שונה מנידוף אדי קרקע (SVE) בכך שהאוורור מבוצע בדרך כלל על ידי החדרת אוויר לתת הקרקע, ואילו הנידוף מתבצע על ידי שאיבת אוויר ונידוף המזהמים מתת הקרקע.

נהוג ליישם טכנולוגיות אלו במספר שלבים, הכוללים מחקר ניסיון (פיילוט), תכנון, רכישת ציוד, התקנה, הרצה, הפעלה שוטפת וניטור רציף מערכת הטיפול.

"אדמה' מספקת את הידע המקצועי והניסיון ההנדסי הנחוצים ליישום כל שלבי העבודה באופן יעיל  וחסכוני. הרצת הפיילוטים והתכנון ההנדסי המפורט של מערכות הטיפול מבוצעים על ידי חברי הצוות בראשות מהנדס החברה, שהינו  בעל 30 שנות ניסיון.

טיפול באוורור פסיבי (Bio Venting) ובנידוף פאסיבי של אדי קרקע (SVE) הנם חלופות חסכונית לשיקום קרקעות המזוהמות בתרכובות אורגניות נדיפות, ובכלל זאת פחמימני דלק (BTEX, ‏MTBE ו-Naphthalene) ותרכובות מוכלרות כגון PCE, TCE ו-DCE.

טכנולוגיות אלו דומות לאוורור (Bio Venting) ול –SVE האקטיביים, אך נבדלות בכך שהן מנצלות את ההפרש הטבעי בין הלחץ הברומטרי שבקרקע לבין הלחץ האטמוספרי בכדי להחדיר או לשאוב אוויר. בראש הבאר מותקן פקק המתוכנן במיוחד למטרה זו, אשר נסגר ונפתח בהתאם  לשינויים בלחץ הברומטרי. מאחר שלא נדרש מפוח או מדחס, הוצאות ההון היחידות הינן בגין התקנת הבאר והפקק. כמו כן, ניתן להתאים את המערכת לבארות ניטור קיימות בעלות נוספת נמוכה.

החדרת אוויר הינה טכנולוגיה מוכחת המשמשת לשיקום מי תהום המזוהמים בתרכובות אורגניות נדיפות (VOC) כגון TCE, PCE, MTBE, BTEX ו-DCE.

'אדמה' יישמה טכנולוגיה זו במספר אתרים בישראל במהלך השנים האחרונות בתיאום עם רשות המים.

בשיטה זו מוחדר אוויר באמצעות מדחס לתוך סדרת בארות הכוללות בתחתיתן מסנן הממוקם מתחת למפלס מי התהום. האוויר המוחדר מנדף את המזהמים ומעודד פירוק ביולוגי הודות להעשרת מי התהום בחמצן. נהוג לשלב טכנולוגיה זו עם SVE כדי לשלוט בפליטה של אדי קרקע באתר.  בדומה ל-SVE ולטיפול באוורור, יישום טכנולוגיה זו כולל ביצוע מחקר נסיון (פיילוט), תכנון מפורט של מערכת הטיפול, רכישת ציוד, הפעלה שוטפת וניטור.

ניתן לבצע שיקום של תוצר חופשי/עדשות  (Light Non-Aqueous Phase Liquids; LNAPL) באמצעות מערכות שאיבה פסיביות או אקטיביות. היתרון העיקרי של מערכות אלה הינו יכולתן להסיר את התוצר החופשי בלבד, דבר המבטל את הצורך לטפל ולפנות את מי התהום הנפלטים במקרה של שאיבה של כלל הנוזלים. מערכות השאיבה האקטיביות מונעות באמצעות אוויר דחוס המוזרם באמצעות מדחס קטן ונשלטות על ידי בקר פנאומטי. התוצר החופשי נשאב לתוך מכל אחסון לצורך פינויו. מערכות שאיבה פסיביות דומות בפעולתן למערכות אקטיביות, אך אינן מצריכות מדחס אוויר בכדי לפנות את התוצר החופשי.