ב –7.4.2015 התקיים במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה כנס בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום.

בכנס הוצגו על ידי נציגי המשרד להגנת הסביבה ורשות המים מנגנוני הטפול בקרקע ובמי התהום.

כמו כן, הוצגו עדכונים בנושאי הסמכת מעבדות וסקרי סיכונים,  וכן פורטו סוגיות זיהומי קרקע ניהול פרוייקטים לאומיים והוצגה תמונת פעילות שיקום מי תהום מזיהומי תעשייה ודלקים.