בתאריך 5.5.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור טיוטת נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות.

 הערות הציבור יתקבלו עד תאריך 1.6.2015.