במסגרת מחקר מעקב שנערך באלזס (צרפת) על ידי מעבדות CRIIRAD התברר שהקרקעות בחבל ארץ זה עדיין מזוהמות כתוצאה מהזיהום הרדיואקטיבי שמקורו בצ'רנוביל.

עם זאת, ריכוזי המזהמים פחתו יחסית לערכים שנמדדו לאחר האסון.