אנחנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק והכרייה.  סקרים אלו מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולתקני ה-ASTM. הסקרים כוללים התייחסות לנושאים כגון חקר תולדות האתר הנבדק, השימושים והפעילויות שהתרחשו בו בעבר, חומרים בהם נעשה שימוש, סיור היכרות באתר וראיונות עם עובדים בעבר ובהווה.  

אנחנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים לקבוע את החבות הסביבתית של אתר מסוים טרם רכישתו או שכירתו. בדיקות הנאותות דומות  בהיקפן לסקרים ההיסטוריים, ומבוצעות בהתאם לתקנים הבין-לאומיים ASTM E 1527 ו-E1903.

חברת אדמה ביצעה מאות סקרים באתרים מזוהמים.  אתרים אלה כוללים מפעלי תעשייה, תחנות דלק, מתחמי נדל"ן, תשתיות לאומיות, מכרות, תחנות מרכזיות ועוד. הפעילויות שבוצעו באתרים אלה כוללות קדיחה והתקנת בארות, דיגום קרקע, גזי קרקע ומי תהום, וכן אנליזות מעבדתיות והכנת דוחות המסכמים את הסקרים.

סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, ובמטרה לצמצם את היקף השיקום הנדרש, וכפועל יוצא למזער את עלויות השיקום.  סקרי הסיכונים מבוצעים בהתאם להנחיות Risk Based Corrective Action ‏(RBCA) של ישראל, ונערכים במשותף עם חברה זרה, כנדרש בהנחיות אלה.

בדיקות וסקרים אלו נערכים כדי לספק פתרון מיטבי לטיפול באתרים מזוהמים וכוללים סקירת טכנולוגיות רלוונטיות ואנליזה מפורטת במספר מצומצם של טכנולוגיות נבחרות. הפרמטרים הנבחנים בבדיקות כוללים, בין היתר, עלויות, משך הטיפול ואישור הרשויות.

פיילוטים מבוצעים לקביעת ערכי התכן בטרם תכנון מפורט של  מערכות השיקום.  'אדמה' ערכה כ  -30 פיילוטים עבור מערכות טיפול בקרקע (מערכות נידוף אדי קרקע  – SVE; מערכות טיפול באוורור – ביו ונטינג)  ומערכות טיפול במי התהום (Air Sparging).

צוות המהנדסים של 'אדמה' מכין תכניות הנדסיות מפורטות של מערכות טפול בקרקע, בגז הקרקע ובמי התהום. תכניות אלו כוללות  שרטוטים הנדסיים באמצעות AutoCAD ומפרטים (לרבות מפרטי מכרז) עבור שיקום באתר (in-situ) של קרקעות ומי תהום מזוהמים.

הטכנולוגיות בהן נעשה שימוש כוללות מערכות להסרת עדשות דלק באמצעות משאבות ייעודיות, חפירה ופינוי קרקע מזוהמת, טיפול באתר בקרקע מזוהמת על ידי אוורור (Bio Venting) ונידוף אדי קרקע (SVE), וכן טיפול במי תהום על ידי תרכובות משחררות חמצן וכן על ידי החדרת חמצן (Air Sparging).

כחלק משירותי התכנון, 'אדמה' מספקת אומדני עלות הנדסיים, מפיקה מסמכי מכרז ומעריכה הצעות לביצוע השיקום שהתקבלו ממשתתפי המכרז.

'אדמה' מספקת שירותים הכוללים פיקוח במהלך השיקום במטרה לצמצם את עלות פינוי הקרקע החפורה, ביצוע דיגום מוודא  ודיווח למשרד להגנת הסביבה  לצורך קבלת אישור המשרד להשלמת ביצוע פעולות השיקום.  שירותים אלה סופקו עד כה ליותר מ-50 אתרים בהם התקבל אישור הרשויות על השלמת פעולות הניקוי בחפירה.

במהלך תקופת הטיפול באמצעות מערכות שיקום, אנחנו מספקים שירותי ניטור במטרה למקסם את הביצועים של מערכות אלה ולאסוף נתוני ניטור הנדרשים לצורך דיווח לרשויות.

פעולות הניטור כוללות ניטור של גזי קרקע, מדידת תוצרים חופשיים (עדשות דלק) ודגימת מי תהום. בעת הנוכחית אנו מנטרים כ-30 אתרים בהם פועלות מערכות אקטיביות  לשיקום תוצרים חופשיים, קרקע ומי תהום.