צוות מקצועי

אבירם עטיה

אבירם עטיה הנו מוסמך למדעי הקרקע והמים מטעם הפקולטה לחקלאות של האונברסיטה העברית.

אבירם עובד בחברת אדמה החל משנת 2017 ובעל נסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום. 

אסף אדרי

אסף אדרי הנו מוסמך למדעי הקרקע והמים מטעם הפקולטה לחקלאות של האונברסיטה העברית.

אסף עובד בחברת אדמה החל משנת 2015 ובעל נסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום. 

אסף משמש כמנהל התפעול של חברת אדמה.

עמר יהלומי

עמר יהלומי הנו מוסמך למדעים בהנדסה חקלאית במסלול מים וקרקע (B.Sc.) מטעם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

עמר יהלומי עובד בחברת אדמה החל משנת 2012 והנו בעל ניסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום וכן בתכנון מערכות טיפול בקרקע ובמי התהום.

מור לוי

מור לוי הינה מנהלת משרד חברת אדמה. מור עובדת בחברת אדמה החל משנת 2016.

מאור שמואל

מאור עובד בחברת אדמה החל משנת 2018 והינו בעל נסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום. מאור משמש כמנהל פרויקטים ומלווה אתרים רבים משלב החקירה עד לשלב סיום הטיפול.