צוות מקצועי

מאור שמואל

מאור שמואל הינו בוגר (B.Sc) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים.

מאור, עובד בחברת אדמה החל משנת 2018. מאור הינו מנהל פרוייקטים ואחראי על מערך ניטור מי התהום בחברה.

מאור בעל ניסיון בניהול ובביצוע פרוייקטים הכוללים סקרים היסטוריים, דיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום, לרבות במתחמים תעשייתיים מורכבים.

למאור ניסיון בטיפול בזיהומי קרקע ומי תהום באמצעות מחמצנים.

אסף אדרי

אסף אדרי הינו בוגר (B.Sc) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים.

אסף עובד בחברת אדמה החל משנת 2014. אסף הינו מנהל פרויקטים וכן מנהל התפעול של החברה.

לאסף ניסיון בביצוע סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום, וכן בתחום ההתקנה, ההפעלה והניטור של מערכות לטיפול בקרקע ובמי התהום.

לאסף הכשרה מקצועית בנושא ההנחיות הישראליות בתחום סקרי סיכונים/IRBCA.

עומר בר-זיו

עומר בר-זיו הינו בוגר (B.Sc.) המחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת בן-גוריון ומוסמך (M.Sc.) החוג למדעים גיאו-ימיים באוניברסיטת חיפה.

עומר עובד בחברת אדמה משנת 2019, מנהל פרויקטים, בעל ניסיון בביצוע סקרים היסטוריים, סקרי גז קרקע, סקרי קרקע ו- GIS.

מור לוי

מור לוי הינה מנהלת משרד חברת אדמה. מור עובדת בחברת אדמה החל משנת 2016.

אבירם עטיה

אבירם עטיה הנו בוגר (B.SC) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים.

אבירם,  העובד בחברת אדמה החל משנת 2017, הינו מנהל פרויקטים, בעל ניסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום, התמחה בניהול וליווי שיקום אתרים מזוהמים ומנהל בחברה את תחום ההתקנה, ההפעלה והניטור של מערכות הטיפול בקרקע ובמי התהום.

 

עמר יהלומי

עמר יהלומי הנו מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסה חקלאית במסלול מים וקרקע  מטעם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

עמר, העובד בחברת אדמה החל משנת 2012, הינו מנהל פרוייקטים בהם נדרש אפיון ושיקום זיהומי קרקע, גז קרקע ומי תהום.

עמר הינו בעל ניסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום ובתכנון הנדסי של מערכות טיפול בקרקע ובמי התהום.