צוות מקצועי

מאור שמואל

מאור שמואל הינו בוגר (B.Sc) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים.

מאור, עובד בחברת אדמה החל משנת 2018. מאור הינו מנהל פרוייקטים ואחראי על מערך ניטור מי התהום בחברה.

מאור בעל ניסיון בניהול ובביצוע פרוייקטים הכוללים סקרים היסטוריים, דיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום, לרבות במתחמים תעשייתיים מורכבים.

למאור ניסיון בטיפול בזיהומי קרקע ומי תהום באמצעות מחמצנים.

אסף אדרי

אסף אדרי הינו בוגר (B.Sc) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים.

אסף עובד בחברת אדמה החל משנת 2014. אסף הינו מנהל פרויקטים וכן מנהל התפעול של החברה.

לאסף ניסיון בביצוע סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום, וכן בתחום ההתקנה, ההפעלה והניטור של מערכות לטיפול בקרקע ובמי התהום.

לאסף הכשרה מקצועית בנושא ההנחיות הישראליות בתחום סקרי סיכונים/IRBCA.

אביב גרובר

אביב גרובר הנו בוגר (B.Sc) במחלקה למדעי החיים ובוגר (B.Sc) ומוסמך (M.Sc) במחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון.

אביב, העובד בחברת אדמה החל משנת 2021, בעל נסיון במערכות GIS, גיאולוגיה הנדסית, חקר קרקעות, הידרולוגיה ומזהמים.

אביב הינו מנהל פרויקטים ואחראי על מערך ניטור מי התהום בחברה.

4C1A1908F

מור לוי

מור לוי הינה מנהלת משרד חברת אדמה. מור עובדת בחברת אדמה החל משנת 2016.

מתן עלאיוף

מתן עלאיוף הנו בוגר (B.Sc.) האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון במחלקה למדעי הקרקע והמים ובחטיבת איכות סביבה  מטעם הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ומוסמך במדעי הכימיה במחלקה למדעי כדור הארץ (M.Sc)  מטעם מכון ויצמן למדע.

מתן עובד בחברת אדמה החל משנת 2021.

מתן בעל ניסיון בניהול פרוייקטים ובביצוע סקרי קרקע.

 

עמר יהלומי

עמר יהלומי הנו מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסה חקלאית במסלול מים וקרקע  מטעם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

עמר, העובד בחברת אדמה החל משנת 2012, הינו מנהל פרוייקטים בהם נדרש אפיון ושיקום זיהומי קרקע, גז קרקע ומי תהום.

עמר הינו בעל ניסיון בדיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום ובתכנון הנדסי של מערכות טיפול בקרקע ובמי התהום.