כל ההתמחויות

סקרים היסטוריים

(Phase I Assessment) אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק

בדיקות נאותות

כבסיס ובטרם רכישת נכסים או שכירתם (Due Diligence) אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים

סקרי סיכונים

סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף

בדיקת חלופות טיפול

כוללת גם סקרי היתכנותו תכניות לפעולה מתקנת בדיקות וסקרים אלו נערכים כדי לספק פתרון מיטבי

בקרת פרויקטים

חברת 'אדמה' מספקת שירותי בקרה על פרויקטים המבוצעים על ידי גוף שלישי על מנת להבטיח

דילוג לתוכן