סקרים

סקרים היסטוריים

(Phase I Assessment) אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק

בדיקות נאותות

כבסיס ובטרם רכישת נכסים או שכירתם (Due Diligence) אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים

סקרי סיכונים

סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף

דילוג לתוכן