שיקום

בדיקת חלופות טיפול

כוללת גם סקרי היתכנותו תכניות לפעולה מתקנת בדיקות וסקרים אלו נערכים כדי לספק פתרון מיטבי

דילוג לתוכן