טיפול בקרקע בטכנולוגיית הביו-וונטינג

בתחנת תדלוק במרכז הארץ אותר זיהום של מרכיבי דלק. השתרעות מרכיבי הדלק היתה על פני מרבית שטח האתר (כדונם וחצי) ועד לעומק של כ-7.5 מ'. חברת אדמה ליוותה את פרויקט שיקום הקרקע במסגרתו בוצע תכנון מפורט של מערכת הטיפול בקרקע בטכנולוגיית הביו-ונטינג המאפשרת טיפול ללא הפרעה לפעילות האתר בעלות נמוכה יחסית והשפעה סביבתית מנמלית.

בתחנת תדלוק במרכז הארץ אותר זיהום של מרכיבי דלק. השתרעות מרכיבי הדלק היתה על פני מרבית שטח האתר (כדונם וחצי) ועד לעומק של כ-7.5 מ'. השתרעות הזיהום (הן אופקית והן אנכית) והרצון למנוע השבתה של האתר הצריכו מציאת פתרון לטיפול In-Situ – פתרון המאפשר טיפול בזיהום בשטח האתר ללא חפירה ופינוי הקרקע.
טיפול בקרקע בטכנולוגיית הביו-וונטינג – טיפול באמצעות החדרת אוויר לקרקע ועידוד הפירוק הביולוגי של הזיהום נמצא כפתרון המתאים לאתר. כעבור כארבע וחצי שנים בוצע באתר סקר וידוא נקיון במסגרתו לא אותרו מרכיבי דלק בקרקע בכל שטח האתר.
מערכת הביו-וונטינג שהותקנה באתר אפשרה המשך פעילות רציף את התחנה. המערכת תפסה שטח מינימלי והוטמעה בסמוך למבנה התחנה הקיים ללא יצירת הפרעה לשכנים או לעובדים במקום.

דילוג לתוכן