שיקום קרקע באמצעות מחמצנים

אתר במרכז הארץ הממוקם באזור המאופיין בצפיפות תשתיות ומגבלות גישה אותר זיהום קרקע במרכיבי דלק – TPH ו-MTBE בעומק מרבי של 10.0 מ'.
שיקום הקרקע בוצע באמצעות הזרקת מחמצנים לקרקע באופן ממוקד והביא לירידה בריכוזים מתחת לערכי Tier-1 שנקבעו לאתר.

באתר תעשיה במרכז הארץ הממוקם באזור המאופיין בצפיפות תשתיות ומגבלות גישה אותר זיהום קרקע במרכיבי דלק – TPH ו-MTBE. ריכוז ה-TPH נע בריכוזים הנעים בין פחות מ-50 מ"ג\ק"ג לבין 11,990 מ"ג\ק"ג. ריכוז ה-MTBE נע בין פחות מ-0.025 מ"ג\ק"ג לבין 31.4 מ"ג\ק"ג.
שיקום הקרקע בוצע באמצעות הזרקת מחמצנים לקרקע באופן ממוקד על בסיס תכנון משותף של חברת אדמה וחברת Regenesis. החדרת המחמצנים בוצעה באמצעות מכונת גיאופרוב בלחץ לאורך חתך הקרקע המזוהמת לעומק מרבי של 11.0 מ'.
לאחר השלמת הטיפול בוצע ניטור של גז הקרקע ולאחר מכן דיגום קרקע במוקד הזיהום. ממצאי דיגום הקרקע הצביעו על הפחתה בריכוז ה-TPH אל מתחת לערכי ה-VSL והפחתה של ריכוז ה-MTBE אל מתחת לערכי Tier-1 שנקבעו לאתר.

דילוג לתוכן