סקרי גז קרקע באתרי תמ"א 38

חברת אדמה מבצעת סקרי גז הקרקע הנדרשים בשטחים רבים באזור המרכז המיועדים לתמ"א 38. ביצוע סקר גז קרקע אקטיבי נועד לבדיקת הצורך בביצוע איטום של החללים התת קרקעיים של המבנה המתוכנן. האתר הנוכחי כלל מבנה בן 3 קומות על עמודים בו תוכננה הקמה של מבנה.

חברת אדמה מבצעת סקרי גז הקרקע הנדרשים בשטחים רבים באזור המרכז המיועדים לתמ"א 38. הדרישה לביצוע סקרים אלו מגיעה מהמשרד להגנת הסביבה במסגרת קבלת היתרי הבניה. לרוב הסקרים הנ"ל מבוצעים במקביל לאכלוס של הבניין הקיים. שימושי הקרקע ותכניות בנייה מצריכים יצירתיות וחדשנות תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים.
חברת אדמה מבצעת סקרי גז קרקע אקטיביים רבים במבנה מגורים קיימים, תוך יצירת הפרעה מינימלית לדיירים ולשביעות רצון היזמים והמשרד להגנת הסביבה בלוחות זמנים קצרים.
הכרותינו עם דרישות המשרד והניסיון הרב בתחום מאפשר השלמת הסקר בזמן קצר ותוך יצירת הפרעה מינימלית לדיירים.

דילוג לתוכן