ליווי חפירת קרקע מזוהמת

במסגרת ההכנות לבניית מבנה מגורים בעל חניון תת קרקעי עמוק באזור המרכז בוצע סקר קרקע במסגרתו אותר זיהום קרקע בעומקים שונים ובאזורים שונים באתר. חברת אדמה ליוותה את עבודות חפירת הקרקע על מנת להבטיח עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה וצמצמום ההוצאות של היזם על ידי פינוי הקרקע ליעדי שימוש רלוונטיים על בסיס מאפייני הזיהום.

במסגרת ההכנות לבניית מבנה מגורים בעל חניון תת קרקעי עמוק באזור המרכז בוצע סקר קרקע במסגרתו אותר זיהום קרקע בעומקים שונים ובאזורים שונים באתר. בדומה לאתרים אחרים בהם מבוצעים פרויקטים למגורים הכוללים בניית חניון תת קרקעי מבוצעת חפירה ופינוי של קרקע בכמויות גדולות. הבדלי העלות בין פינוי הקרקע הנחפרת לשימוש חוזר לבין פינוי הקרקע כקרקע מזוהמת ואף כפסולת מסוכנת הינם משמעותיים.

על בסיס ממצאי סקר הקרקע הוכנה תכנית חפירה ובקשה לפינוי הקרקע המזוהמת לאתרים מורשים אשר אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. ביצוע החפירה באזורים המזוהמים לוותה על ידי חברת אדמה. נציג החברה ביצע דיגום מוודא מדפנות החפירה בכל שלב עבודה עד להשלמת חפירת כלל הקרקע המזוהמת וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה על היעדר דרישות נוספות.
ההיכרות של חברת אדמה עם פרויקטים הכוללים בניית מבני מגורים בשטחים בהם קיים זיהום קרקע וההבנה ההנדסית של תהליך העבודה מאפשר תיאום והשתלבות חלקה במהלך העבודה יחד עם עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה. הזמינות הגבוהה של צוות החברה מאפשר מתן מענה תוך כדי העבודה במהירות ובהתאם לצרכי הלקוח.

דילוג לתוכן