טיפול משולב בקרקע ובמי התהום

באתר הממוקם במרכז הארץ הממוקם אותר זיהום קרקע ומי תהום. המשרד להגנת הסביבה דרש שיקום של הקרקע ורשות המים דרשה שיקום של מי התהום באתר.
חברת אדמה ליוותה את בעל הקרקע בכל שלבי החקירה והמליצה על טיפול In-situ בטכנולוגיה משולבת SVE (לטיפול בקרקע) ו- Air-Sparging (לטיפול במי התהום).
לאחר ביצוע פיילוט לקביעת ערכי התכן, בוצע תכנון הנדסי מפורט של מערכת הטיפול המשולבת.

באתר הממוקם במרכז הארץ הממוקם אותר זיהום קרקע ומי תהום. זיהום מי התהום כלל עדשת דלק ומומסים במים התהום.
חברת אדמה ליוותה את בעל הקרקע בכל שלבי החקירה והמליצה על טיפול In-situ בטכנולוגיה משולבת SVE (לטיפול בקרקע) ו- Air-Sparging (לטיפול במי התהום).
הטכנולוגיות שנבחרו לטיפול בזיהום אפשרו המשך פעילות סדירה של האתר במשך כל תהליך השיקום.
תהליך התכנון כלל ביצוע פיילוט הן עבור הטיפול בקרקע והן עבור הטיפול במי התהום לצורך קביעת ערכי התכן – ספיקות, לחצים, רדיוס השפעה וכדומה… על בסיס ממצאי הפיילוט בוצע תכנון הנדסי מפורט של מערכת הטיפול המשולבת על ידי חברת אדמה.
מערכת הטיפול תוכננה לשאוב את הזיהום הנדיף מהקרקע באמצעות קידוחים ייעודיים שהותקנו באתר ובמקביל להחדיר אויר בלחץ גבוהה למי התהום דרך קידוחי טיפול למים על מנת לעודד פעילות ביולוגית במים ובמקביל לנדף חלק מהזיהום אל התווך הבלתי רווי.
האויר הנשאב טופל באמצעות ממיר קטליטי על מנת למנוע מעבר של הזיהום לאטמוספירה.

דילוג לתוכן