סקרים היסטוריים

(Phase I Assessment) אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק והכרייה. אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק והכרייה. סקרים אלו מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולתקני ה-ASTM. על בסיס מידע הנאסף במהלך הסקר ממקורות שונים, מגובשת תמונת שימושי הקרקע והפעילות באתר בעבר וכן […]

בדיקות נאותות

כבסיס ובטרם רכישת נכסים או שכירתם (Due Diligence) אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים לקבוע את החבות הסביבתית של אתר מסוים טרם רכישתו או שכירתו. אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים לקבוע את החבות הסביבתית של אתר מסוים טרם רכישתו או שכירתו. בדיקות הנאותות דומות בהיקפן לסקרים ההיסטוריים, ומבוצעות בהתאם לתקנים הבין-לאומיים ASTM […]

סקרי קרקע, גזי קרקע ומי תהום

חברת אדמה ביצעה מאות סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום באתרים מזוהמים. אתרים אלה כוללים מפעלי תעשייה, תחנות דלק, מתחמי נדל"ן, תשתיות לאומיות, מכרות, תחנות מרכזיות ועוד. חברת אדמה ביצעה מאות סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום באתרים מזוהמים. אתרים אלה כוללים מפעלי תעשייה, תחנות דלק, מתחמי נדל"ן, תשתיות לאומיות, מכרות, תחנות מרכזיות ועוד. הפעולות […]

סקרי סיכונים

סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף השיקום הנדרש. סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף השיקום הנדרש. סקרי הסיכונים מבוצעים בהתאם להנחיות Israel Risk Based Corrective Action ‏(IRBCA) של ישראל, ונערכים במשותף עם חברה זרה, כנדרש בהנחיות אלו.

דילוג לתוכן