בדיקות נאותות

כבסיס ובטרם רכישת נכסים או שכירתם (Due Diligence)

אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים לקבוע את החבות הסביבתית של אתר מסוים טרם רכישתו או שכירתו. אנו עורכים בדיקות נאותות עבור ארגונים המעוניינים לקבוע את החבות הסביבתית של אתר מסוים טרם רכישתו או שכירתו. בדיקות הנאותות דומות בהיקפן לסקרים ההיסטוריים, ומבוצעות בהתאם לתקנים הבין-לאומיים ASTM E 1527 ו-E1903. בדיקות נאותות מספקות מידע שאינו תמיד זמין וגלוי לרוכש הפוטנציאלי ויכולות להביא בהמשך לחסכון כלכלי גדול.

דילוג לתוכן