בדיקת חלופות טיפול

כוללת גם סקרי היתכנותו תכניות לפעולה מתקנת

בדיקות וסקרים אלו נערכים כדי לספק פתרון מיטבי לטיפול באתרים מזוהמים בהתאם למגבלות ואילוצי הלקוח. בדיקות וסקרים אלו נערכים כדי לספק פתרון מיטבי לטיפול באתרים מזוהמים בהתאם למגבלות ואילוצי הלקוח. בדיקות אלה כוללות סקירת טכנולוגיות רלוונטיות לטיפול בזיהום הקיים ופירוט הטכנולוגיות הרלוונטיות לאתר. הפרמטרים הנבחנים בבדיקות כוללים, בין היתר, עלויות, משך הטיפול ועמדת הרשויות.

דילוג לתוכן