בקרת פרויקטים

חברת 'אדמה' מספקת שירותי בקרה על פרויקטים המבוצעים על ידי גוף שלישי על מנת להבטיח ללקוח שהעבודה מבוצעת בהתאם להנחיות ולדרישות הרשויות.

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. 

חברת 'אדמה' מספקת שירותי בקרה על פרויקטים המבוצעים על ידי גוף שלישי על מנת להבטיח ללקוח שהעבודה מבוצעת בהתאם להנחיות ולדרישות הרשויות. שירותי הבקרה כוללים בדיקת מפרטים ותכניות לביצוע סקרים, פיקוח על פעולות דיגום וביצוע דיגום לבקרת איכות במידת הצורך, ניתוח הממצאים וההמלצות ומתן חוות דעת מקצועית. שירותי הבקרה כוללים גם ליווי מטעם הלקוח אודות תכניות ופעולות השיקום המבוצעות בשטחו. פעולות אלו מבוצעות הן עבור הרשויות והן עבור לקוחות פרטיים.

דילוג לתוכן