סקרי סיכונים

סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף השיקום הנדרש. סקרי סיכונים מבוצעים באתרים נבחרים בכדי לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר, במטרה לצמצם את היקף השיקום הנדרש. סקרי הסיכונים מבוצעים בהתאם להנחיות Israel Risk Based Corrective Action ‏(IRBCA) של ישראל, ונערכים במשותף עם חברה זרה, כנדרש בהנחיות אלו.

דילוג לתוכן