סקרי קרקע, גזי קרקע ומי תהום

חברת אדמה ביצעה מאות סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום באתרים מזוהמים. אתרים אלה כוללים מפעלי תעשייה, תחנות דלק, מתחמי נדל"ן, תשתיות לאומיות, מכרות, תחנות מרכזיות ועוד.

חברת אדמה ביצעה מאות סקרי קרקע, גז קרקע ומי תהום באתרים מזוהמים. אתרים אלה כוללים מפעלי תעשייה, תחנות דלק, מתחמי נדל"ן, תשתיות לאומיות, מכרות, תחנות מרכזיות ועוד. הפעולות שבוצעו באתרים אלו כוללות קדיחה והתקנת בארות, דיגום קרקע, גז קרקע ומי תהום, וכן אנליזות מעבדתיות והכנת דו"חות המסכמים את הסקרים. סקרי גז הקרקע המבוצעים על ידי חברת אדמה מתאימים לבדיקת הסיכון לחדירת גז קרקע למבני מגורים קיימים ומבנים עתידיים.

דילוג לתוכן