שיקום אקטיבי של זיהום קרקע בשטח האתר (In situ)

טיפול באמצעות החדרת אוויר (Bio venting) ושאיבת אוויר (SVE)

'אדמה' ביצעה שיקום קרקעות  באתרים שונים ללא צורך בחפירת הקרקע המזוהמת (In Situ) באמצעות טכנולוגיה הכוללת החדרה של אוויר לקרקע ועידוד פעילות ביולוגית לפירוק הזיהום (Bio Venting) או שאיבת אוויר  (SVE) ביותר מעשרים אתרים בישראל.

טכנולוגית ה-Bio Venting הינו טכנולוגיה המעודדת פירוק ביולוגי של תרכובות אורגניות על ידי אוורור שכבת הקרקע הבלתי רוויה. טיפול באמצעות שאיבת אוויר (SVE) מאפשר נידוף של מרכיבי הדלק יחד עם עידוד פעילות ביולוגית לפירוק מרכיבי הדלק אשר אינם נשאבים בקלות.

טרם יישום טכנולוגיית הטיפול מבוצע מחקר ניסיון (פיילוט) במסגרתו נבדקת ההתאמה של שיטת הטיפול למאפייני האתר. על בסיס ממצאי הפיילוט מבוצע תכנון מפורט של מערכת הטיפול, רכישת ציוד, בנייה וניטור רציף של מערכת הטיפול לאישוש התקדמות הטיפול.

"אדמה' מספקת את הידע המקצועי והניסיון ההנדסי הנחוצים ליישום כל שלבי העבודה באופן יעיל  וחסכוני. מבחני הייתכנות (פיילוט) לקביעת ערכי התכן של המערכות וכן התכנון ההנדסי המפורט של המערכות מבוצעים על ידי חברי הצוות בראשות המהנדס הראשי של החברה, שהינו שצבר מעל 30 שנות ניסיון.

דילוג לתוכן