שיקום עדשות דלק באמצעות מערכות שאיבה (Skimmers) פסיביות ואקטיביות

ניתן לבצע שיקום של תוצר חופשי/עדשות דלק (Light Non-Aqueous Phase Liquids; LNAPL) באמצעות מערכות שאיבה פסיביות או אקטיביות. היתרון העיקרי של מערכות אלו הינו יכולתן להסיר את התוצר החופשי בלבד, דבר המונע את הצורך לטפל ולפנות את מי התהום הנפלטים במקרה של שאיבה של כלל הנוזלים. מערכות השאיבה האקטיביות מונעות באמצעות אוויר דחוס המוזרם באמצעות מדחס קטן ונשלטות על ידי בקר פנאומטי. התוצר החופשי נשאב לתוך מכל אחסון לצורך פינויו. מערכות שאיבה פסיביות דומות בפעולתן למערכות אקטיביות, אך אינן מצריכות מדחס אוויר בכדי לפנות את התוצר החופשי. מערכות אלו מפונות ידנית אחת לתקופת זמן על פי מאפייני האתר.

דילוג לתוכן