הושלם סקר הסיכונים למטיילים בנחל אשלים

בהמשך לביצוע סקר סיכונים למטיילים בנחל אשלים אישר המשרד להגנת הסביבה את פתיחת הנחל למטיילים!

הושלם סקר הסיכונים למטיילים בנחל אשלים
חברת אדמה בשיתוף חברת Tauw ההולנדית השלימה ביצוע סקר סיכונים למטיילים בנחל אשלים. סקר הסיכונים בוצע בעקבות דליפה במסגרתה זרמו לנחל אשלים כ-60,000 קוב מי גבס בחודש יוני 2017.
סקר הסיכונים בוצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל בסיס מסמך ה-IRBCA. במסגרת הסקר בוצע דיגום קרקע בתוואי הנחל בשיתוף רשות שמורות הטבע והגנים. תוואי הנחל חולק למקטעים הן על בסיס הנגישות למטיילים והן על בסיס המורפולוגיה.
סקר הסיכונים בחן את הסיכון הנשקף למטיילים (מבוגרים וילדים), לעובדי השמורה ואוכלוסיית הפזורה הבדואית באזור וכן לעובדי התעשיה באזור.


על בסיס ממצאי דיגום הקרקע מיד לאחר הדליפה וממצאי הדיגום החוזר והמשלים בשנת 2019-20 נקבעו ערכי סף מבוססי סיכון (Tier 2) למרכיבים שאותרו בריכוזים החורגים מערכי Tier 1 לאתר.
בנוסף נבחן הסיכון הנשקף עבור הרצפטורים השונים כתוצאה מחשיפה למים בגבים ולקרקע בנחל.
ערכי הסף מבוססי הסיכון היו גבוהים מהריכוז המרבי של המרכיבים שאותרו בקרקע ו\או במים.
הסיכון המחושב לכל הרצפטורים היה קביל שאינו מעמיד את המבקרים בנחל בסכנה.
על בסיס ממצאי סקר הסיכונים הומלץ על פתיחת הנחל למבקרים. המלצה זו אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה בתאריך 06.04.2020!

דילוג לתוכן