חברת אדמה מבצעת בקרה על פעולות שיקום קרקעות במחנות צה"ל

חברת אדמה מבצעת בקרה על פעולות שיקום קרקעות המדינה במחנות צה"ל מטעם המשרד להגנת הסביבה

במסגרת פינוי בסיסי צה"ל ותע"ש כחלק מהמעבר של צה"ל לדרום מבוצעת חקירת קרקע ושיקום של קרקעות מזוהמות בשטחים השונים. חברת אדמה מפקחת על פעולות החקירה והשיקום מטעמו של המשרד להגנת הסביבה.

חברת אדמה מבצעת בקרה על פעולות שיקום קרקעות המדינה במחנות צה"ל מטעם המשרד להגנת הסביבה
בהמשך לפינוי בסיסי ומחנות צה"ל ושינוי ייעוד הקרקע למגורים נדרש ביצוע חקירת קרקע במתחמים השונים לצורך אפיון וזיהוי זיהומי קרקע, גז קרקע ומי תהום.

חברת אדמה משמשת כחברת הבקרה המקצועית מטעם המשרד להגנת הסביבה בפרויקטים השונים המבוצעים בכל רחבי הארץ. במסגרת העבודה, חברת אדמה מבצעת בקרה על שלבי החקירה (סקרי גז קרקע, סקרי קרקע וסקרי מי תהום), על בחינת חלופות הטיפול באתרים בהם נדרש טיפול ועל ביצוע הטיפול בפועל.העבודה מבוצעת בתיאום מלא עם נציגי המשרד להגנת הסביבה לצורך הבטחת הרמה המקצועית של העבודות שמבוצעות במסגרת המאמץ הלאומי להפשיר את הקרקעות לשימוש אזרחי בטוח.

דילוג לתוכן