בקרה אודות עבודות לשיקום הקרקע – מתחם 5, מחנה צריפין

במסגרת פינוי מחנה צריפין בוצעו מספר שלבים של סקרי קרקע במהלכם אותר זיהום קרקע עמוק המשתרע עד לעומק 15 מ'. בהמשך לבחינת חלופות הטיפול בקרקע הוחלט על חפירת הקרקע בשלבים. חברת אדמה ביצעה בקרה על תהליך השיקום מטעם המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת חקירת מתחם 5 במחנה צריפין אותר זיהום קרקע בתרכובות דלק (TPH) עד לעומק 15 מ' על פני שטח של כ-30 מ"ר. לאחר בחינת חלופות השיקום הוחלט על ביצוע חפירה של הקרקע המזוהמת בשלושה שלבים – בשלב ראשון נחפרה הקרקע המזוהמת עד לעומק של כ-3.5 מ', בשלב השני הועמקה החפירה תוך כדי יצירת שיפועים עד לעומק 7.0 מ' ובשלב השלישי בוצעה חפירת הקרקע העמוקה באמצעות מקדח כלונסאות ומילוי בתערובת בטון מהיר הכנה (CSLM). חברת אדמה ביצעה בקרה של שלושת שלבי עבודות החפירה מטעם המשרד להגנת הסביבה. במסגרת העבודה נחפרו כ-530 מ"ק קרקע מזוהמת אשר פונתה לטיפול ביולוגי לצורך הורדת ריכוז המזהמים אל מתחת לריכוז המרבי המותר להטמנה – 1,800 מ"ג\ק"ג.

דילוג לתוכן